» » ܣܝܡܘܢ - ܦܪܵܫܬܵܐ / ܝܵܠܐ ܘܒܢ̈ܬ̈ܐ

ܣܝܡܘܢ - ܦܪܵܫܬܵܐ / ܝܵܠܐ ܘܒܢ̈ܬ̈ܐ Album

ܣܝܡܘܢ - ܦܪܵܫܬܵܐ / ܝܵܠܐ ܘܒܢ̈ܬ̈ܐ Album

Performer: ܣܝܡܘܢ
Genre: Folk & Country
Title: ܦܪܵܫܬܵܐ / ܝܵܠܐ ܘܒܢ̈ܬ̈ܐ
Country: Iran
Released: 1967
Label: Irangram
Catalog Number: SIN-667
FLAC version ZIP size: 2472 mb
MP3 version ZIP size: 2441 mb
WMA version ZIP size: 1718 mb
Rating: 4.8
Votes: 444

Tracklist

1ܝܵܠܐ ܘܒܢ̈ܬ̈ܐ
2ܦܪܵܫܬܵܐ

Credits

  • Composed Byܣܘܪܝܢ
  • Lyrics Byܕܢܝܐܝܠ

Barcodes

  • Other (On label side A): 62-IG-835
  • Other (On label side B): 62-IG-836

Companies

  • Published By – Copyright Control

Album

ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܢܗܘܐ ܣܒܝܢܟ ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢ. ܐ ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ. ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. Abun dbašmayo Nethqadaš šmokh Tithe malkuthokh Nehwe sebyonokh Aykano dbašmayo oph baro Hab lan laħmo dsunqonan yowmono Wašbuq lan ħawbayn waħtohayn Aykano doph ħnan šbaqan lħayobayn Lo talan lnesyuno Elo paşo lan men bišo Meţul ddilokh hi malkutho Wħaylo wtešbuħto Lolam olmin Amin. ܩܒܘܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܠܟܢ. ܚܝܐ ܗܘܬ ܠܒܢܝܢܫܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܕܒܓܘ ܩܒܪܐ ܠܐ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ. ܬܪܥܐ ܪܡܐ ܕܦ. ܪܕܝܣܐ ܠܐ ܐܬܦܬܚܘ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܪܝ ܐܢܬ ܐܢܝܚ ܠܢܦܫܬܐ ܕܥܒܕܐ ܕܝܠܟ. قبورته دمشيحو مالكان حايى هووت لبني نوشو إلو لو دبغاو قبرو لو إيثسيم وو تارعى رومى دفرديسو لو إيثفتاح وو بهون مور ات انيح لنفشوثو دعبديك داشغيب عال سبريك. دفن المسيح ملكنا أصبح حياة لبني الانسان. lkun tubaykun - ܠܟܘܢ ܛܘܒܝܟܘܢ. Listen to ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܢܘܗܪܐ ܡܗܠܟ by You & Me for free. Follow You & Me to never miss another show. Keep up to date with every new upload Join free & follow You & Me. ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܢܘܗܪܐ ܡܗܠܟ. by You & Me. LT 요청 산스크리트어, Aramaic Syriac Classical IndiaJiva ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ Abwoon D'Bashmaya. ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ Abwoon D'Bashmaya의 번역에 협력해주세요. 아티스트: IndiaJiva. This online keyboard allows you to type Syriac letters using any computer keyboard, mouse, or touchscreen. Город: Lebanon. ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ Nethqadaš šmokh. Hallowed be Thy name. ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ. Tithe malkuthokh. Thy Kingdom come. ܢܗܘܐ ܣܒܝܢܟ. Nehwe sebyonokh. Thy will be done. ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ. ykano dbašmayo oph baro. On earth as it is in heaven. ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ. Hab lan laħmo dsunqonan yowmono. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ. ykano doph ħnan šbaqan lħayobayn. As we have forgiven our debtors. ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ. Lo talan lnesyuno. Lead us not into temptation. ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ. Elo paşo lan men bišo. But deliver us from evil. ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ. Meţul ddilokh hi malkutho. For Thine is the Kingdom. ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ - ܡܐܓܕܐ ܐܠܪܘܡܝ - ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ. Loading the chords for 'ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ - ܡܐܓܕܐ ܐܠܪܘܡܝ - ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ'. Chordify Premium Demo Try now. The Weeknd - Heartless Official Video18009 jam sessions chords: blackbear - hot girl bummer17775 jam sessions chords: Harry Styles - Adore You Official Video30087 jam sessions chords . Listen to music from ܢܘܠܐ ܕܓܘܓܝ ܐܘܪܟܝܣܛܪܐ like I, III & more. Find the latest tracks, albums, and images from ܢܘܠܐ ܕܓܘܓܝ ܐܘܪܟܝܣܛܪܐ. Theme : Occultism,fear,esoterism,death,astral,dark ritual,parapsychological,psychastenia Discography : ܐܘܪܟܝܣܛܪܐ View wiki. Genre : Occult,Ritual,Black Drone project From : Theme : Occultism,fear,esoterism,death,astral,dark ritual,parapsychological,psychastenia Discography : ܐܘܪܟܝܣܛܪܐ View wiki. Genre : Occult,Ritual,Black Drone project From